Gerechtelijke Incasso

Soms blijkt uw debiteur een hardnekkige wanbetaler, is het minnelijke traject niet afdoende en is het noodzakelijk om hem in rechte op zijn betalingsplicht te wijzen.

Na een goede voorbereiding en overleg met de klant zullen wij de debiteur dagvaarden. Na een positieve uitspraak van de rechtbank zullen wij de deurwaarder verzoeken het vonnis te betekenen en passende executiemaatregelen te treffen. Dit kan een bankbeslag, loonbeslag of beslag op (on-)roerende zaken zijn.


Griffioen Incasso

Postadres

Postbus 76
8470 AB Wolvega

Telefoon: 0561-615959
E-mail adres: info@griffioenfd.nl

Bezoek adres

Grindweg 122b
8471 EM Wolvega