Laatse aanmaning / “14 dagenbrief”

Sinds de invoering van de Wet Incassokosten (kortweg WIK) op 1 juli 2012 moet een debiteur, wanneer dit een consument (lees privépersoon) betreft, in gebreke worden gesteld d.m.v. het versturen van een WIK-brief waarin:

  • 14 Dagen tijd gegund wordt om zonder bijkomende kosten de openstaande rekening te betalen.
  • Precies aangegeven wordt wat de incassokosten zullen zijn als er niet tijdig wordt betaald.

Een aantal recente gerechtelijke uitspraken resulteren in het feit  dat aan de WIK-Brief extra eisen zijn gesteld, welke aanpassingen in de oude WIK-brief verlangen. De 14 dagen termijn gaat volgens de wet in op de dag ná aanmaning. Voor de verzending van de brief wordt ook één dag gerekend. Concreet betekent dit dat de wettelijke ‘14 dagen termijn’ pas twee dagen ná dagtekening van de aanmaning begint.

 

Deze kunt u via onderstaande link downloaden.

14-dagenbrief

 

voorbeeld-aanmaning-3799